Η πορεία του έργου

Εξελικτική πορεία του έργου. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις διατίθενται μόνο στα ελληνικά

Νέα Εργαστήρια: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην κτήση ιθαγένειας για τη δεύτερη γενιά
Περισσότερα
Ιθαγένεια & Πολιτογράφηση: ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις
Περισσότερα
Ιθαγένεια & Πολιτογράφηση: ενημερωτικές εκδηλώσεις
Περισσότερα
Παρακολουθείστε την τελική εκδήλωση
Περισσότερα
Σας καλούμε στην εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων
Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε η Τελική Έκθεση του έργου
Περισσότερα
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία | Αναφορά Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2022
Περισσότερα
Νέα δημοσίευση: Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης – Συστάσεις επί της ουσίας
Περισσότερα
3ο εργαστήριο: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας»
Περισσότερα
2ο εργαστήριο: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας»
Περισσότερα
Έκθεση καλών πρακτικών των ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία πολιτογράφησης
Περισσότερα
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία | Αναφορά Απριλίου – Ιουλίου 2022
Περισσότερα
1ο εργαστήριο: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας»
Περισσότερα
Ελληνική Ιθαγένεια: Γνωστοί Μύθοι – Άγνωστες Αλήθειες
Περισσότερα
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία | Αναφορά Δεκεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022
Περισσότερα
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία | Αναφορά Αυγούστου – Νοεμβρίου 2021
Περισσότερα
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία | Αναφορά Απριλίου – Ιουλίου 2021
Περισσότερα
Η Τράπεζα Θεμάτων στην πολιτογράφηση: μια κριτική αποτίμηση
Περισσότερα
Εκδήλωση έναρξης του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη»
Περισσότερα