Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η αποτελεσματική και δίκαιη πρόσβαση των μεταναστριών και μεταναστών στην ιθαγένεια δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος εφαρμογής του από τη δημόσια διοίκηση. Η πρόσβαση στην ιθαγένεια, που είναι θεσμοθετημένη νομοθετικά, δεν διασφαλίζεται επαρκώς κατά τη διοικητική εφαρμογή.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» απαντά για πρώτη φορά στην αναγκαιότητα να γίνει ένας απολογισμός της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας στην Ελλάδα, με στόχο να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος σε αυτή.

Image link

Νέα

Η πορεία του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη»
Περισσότερα

Ενημερωτικό υλικό

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις του έργου
Περισσότερα
Image link

Εκδήλωση ολοκλήρωσης: Ιστορίες ανθρώπων για την απόκτηση της ιθαγένειας

Δείτε όλη την εκδήλωση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Δικαιολογητικά – Φόρμες Αιτήσεων Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης
Πορεία Υπόθεσης Κτήσης Ιθαγένειας
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Ηλεκτρονικό Παραβόλο (e-paravolo)
Διευθύνσεις Ιθαγένειας