Στατιστικά

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

 

 

 

 

 

Στατιστικά 2022