Διαδικασίες

Image link

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βήμα-βήμα οι δύο από τις βασικές διαδικασίες κτήσης ελληνικής ιθαγένειας: η ιθαγένεια δεύτερης γενιάς και η πολιτογράφηση αλλογενών.

 

Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς:

Ιθαγένεια λόγω γέννησης και εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου:

 1. Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.
 2. Εξέταση φακέλου από τη Διεύθυνση.
 3. Δημοσίευση της απόφασης για απόδοση ιθαγένειας.
 4. Εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας ύστερα από κοινοποίηση της εντολής δημοτολόγησης (για τα αγόρια, προηγείται η εγγραφή στο μητρώο αρρένων της αποκεντρωμένης διοίκησης).

Ιθαγένεια λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο:

 1. Βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης (9 ή 6 τάξεων) από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.
 3. Εξέταση φακέλου από τη Διεύθυνση.
 4. Δημοσίευση της απόφασης για απόδοση ιθαγένειας.
 5. Εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας ύστερα από κοινοποίηση της εντολής δημοτολόγησης (για τα αγόρια, προηγείται η εγγραφή στο μητρώο αρρένων της αποκεντρωμένης διοίκησης).
 6. Ελληνική ταυτότητα από το Αστυνομικό Τμήμα.

Ιθαγένεια λόγω φοίτησης (απολυτήριο λυκείου + πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ):

 1. Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.
 2. Εξέταση φακέλου από τη Διεύθυνση.
 3. Δημοσίευση της απόφασης για απόδοση ιθαγένειας.
 4. Εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας ύστερα από κοινοποίηση της εντολής δημοτολόγησης (για τα αγόρια, προηγείται η εγγραφή στο μητρώο αρρένων της αποκεντρωμένης διοίκησης).
 5. Ελληνική ταυτότητα από το Αστυνομικό Τμήμα.

Πολιτογράφηση αλλογενών:

 1. Εξεταστική διαδικασία για τη λήψη Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.
 2. Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας.
 3. Εξέταση φακέλου από τη Διεύθυνση.
 4. Δημοσίευση της απόφασης για απόδοση ιθαγένειας.
 5. Κλήση για Ορκωμοσία στη Διεύθυνση Ιθαγένειας.
 6. Εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας ύστερα από κοινοποίηση της εντολής δημοτολόγησης (για τους άντρες, προηγείται η εγγραφή στο μητρώο αρρένων της αποκεντρωμένης διοίκησης).
 7. Ελληνική ταυτότητα από το Αστυνομικό Τμήμα.