Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς

   

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην κτήση ιθαγένειας για τη δεύτερη γενιά 

Εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων

   

Στο πλαίσιο του έργου «Η Ιθαγένεια στην Πράξη», με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity  πραγματοποιούνται εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων με θέμα: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην κτήση ιθαγένειας για τη δεύτερη γενιά».

   

Τα εργαστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται στους Συλλόγους των Διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος.

Επειδή η φοίτηση στο σχολείο συνδέεται με τις νομικές προϋποθέσεις κτήσης ιθαγένειας δεύτερης γενιάς, το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να είναι καταρτισμένο ως προς τα βασικά στοιχεία του σχετικού νομικού πλαισίου. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν αυτό το κενό πληροφορίας στα προηγούμενα εργαστήρια «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας» που υλοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (29/06/2022, 01/11/2022, 27/01/2023).

Στόχος είναι:

  • Η γνώση των προϋποθέσεων αίτησης ιθαγένειας δεύτερης γενιάς προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι για τα σχολικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία και να μπορούν να ενημερώσουν δεύτερης γενιάς μαθητές
  • Ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, μετάδοση των πληροφοριών στην κοινότητά τους, αποφυγή άσκοπων αιτήσεων πολιτογράφησης που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Τα εργαστήρια είναι διαδραστικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να ανταλλάξουν προβληματισμούς και πρακτικές κατά την εκτέλεση καθηκόντων. Θα διεξαχθούν δια ζώσης και διαδικτυακά.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *