Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης: Προτάσεις επί της ουσίας