Η Τράπεζα Θεμάτων στην πολιτογράφηση: μια κριτική αποτίμηση