Δελτίο Τύπου Εκδήλωση έναρξης του έργου Η Ιθαγένεια στην πράξη